De toekomst van de rijopleiding.

Als branche voor verkeersopleiders hebben we jarenlang ervaring opgedaan met het opleiden van nieuwe verkeersdeelnemers. Het doel van deze opleiding is het veilig tot het verkeer laten toetreden van nieuwe deelnemers. Daarbij hoort dat we de risico,s van deelnemen aan het verkeer willen beperken en slachtoffers willen voorkomen.

De laatste paar jaar is er helaas een stijging van het aantal verkeersslachtoffers waar te nemen. Verschillende oorzaken hiervan zijn benoemd in de visie van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Er is kritiek vanuit de branche op de huidige opleiding ( niveau ) en ( wijze van ) examineren. Daarbij komt dat het slagingspercentage van alle nieuwe deelnemers slechts 48 % is.

De redenen hiervoor lijken vooral commercieel ( het verdienmodel bij direct slagen is namelijk laag ) van aard zijn.

De beperkte slagingsscore zorgt er ook voor dat wachtlijsten o.a. bij CBR niet snel teruggebracht worden. Ook zak een en ander invloed hebben op de verkeersveiligheid, immers  bij een 2e -3e keer zal wellicht wel het begeerde papiertje gehaald worden maar percentueel zal dit zich vertalen in een gemiddeld lagere startkwaliteit van de bestuurder. Tegenstrijdige belangen binnen de gehele keten lijken voorrang te krijgen boven het belang van een gezamenlijke aanpak.

Dit vraagt om een andere aanpak dan de enkele initiatieven die eerder gepresenteerd zijn. Dit keer vanuit de gehele ( opleiders ) keten en met een gezamenlijke missie :

EEN GEZONDE BRANCHE CREËREN DIE ERVOOR ZORGT DAT IEDEREEN ZIJN OF HAAR WERK NAAR BEHOREN KAN UITVOEREN EN EEN BRANCHE DIE ER VOOR INSTAAT DAT IEDEREEN DIE DE WEG OPGAAT, OPGELEID IS TOT VEILIGE EN VERANTWOORDE WEGGEBRUIKER.

× Stuur een WhatsApp bericht